Site-ul oficial Soroca

  1. DECIZIE nr. 14/14 din 28 octombrie 2021 Cu privire la modificarea Deciziei nr.13/3 din 30 septembrie 2021 ,,Cu privire la premiul unic acordat pentru succese în muncă”
  2. DECIZIE nr. 14/13 din 28 octombrie 2021 Cu privire la aprobarea statelor de personal la Centrul de Informare şi Servicii pentru Cetăţeni” pe lângă Primăria mun. Soroca
  3. DECIZIE nr. 14/12 din 28 octombrie 2021 Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru construcţia staţiei de epurare a apelor uzate în mun. Soroca
  4. DECIZIE nr. 14/11.4 din 28 octombrie 2021 Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Lisnic Valentina
  5. DECIZIE nr. 14/11.3 din 28 octombrie 2021 Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Bariţchii Tatiana
  6. DECIZIE nr. 14/11.2 din 28 octombrie 2021 Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Solovei Tatiana
  7. DECIZIE nr. 14/11.1 din 28 octombrie 2021 Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Batîr Oleg
  8. DECIZIE nr. 14/10 din 28 octombrie 2021 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului municipal Soroca în instanțele judecătorești, organele de urmărire penală, instituții și organizații de stat obștești
  9. DECIZIE nr. 14/9 din 28 octombrie 2021 Cu privire la instituirea comisiei de licitaţie
  10. DECIZIE nr. 14/8 din 28 octombrie 2021 Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal în vederea schimbării destinaţiei terenurilor din categoria „L1” în categoria „L2” pentru amplasarea complexului locativ cu spaţii comerciale din str. Grigore Vi


Sondaj Nou?

Ședinţa extraordinară a Consiliului municipal Soroca din 09 decembrie 2021

Joi, 09 decembrie 2021, cu începere de la ora, 10.00, în sala  Palatului de Cult

ANUNŢ! Concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul proprietății funciare din cadrul Primăriei mun. Soroca

Primarul municipiului Soroca anunță concurs de ocuparea funcției publice vacante

ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate

Primăria mun. Soroca anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea dec

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONSULTĂRILOR PUBLICE A PROIECTELOR DE DECIZII

Primăria municipiului Soroca invită cetățenii să participe la consultări publice

Bugetarea participativa