Site-ul oficial Soroca

  1. DECIZIE nr. 15/30 din 09 decembrie 2021 Cu privire la aprobarea planului geometric modificat din str. Ștefan cel Mare, 117, cu nr. cadastral 7801120190
  2. DECIZIE nr. 15/29 din 09 decembrie 2021 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Serghei Lazo, 20, cet. Stoian Liubovi
  3. DECIZIE nr. 15/28 din 09 decembrie 2021 Cu privire la acordarea premiului anual
  4. DECIZIE nr. 15/27 din 09 decembrie 2021 Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 13/13 din 30.09.2021
  5. DECIZIE nr. 15/26 din 09 decembrie 2021 Cu privire la aprobarea Planului de Investiții Capitale al Municipiului Soroca
  6. DECIZIE nr. 15/25 din 09 decembrie 2021 Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată (numărul cadastral, 7801113.621)
  7. DECIZIE nr. 15/24 din 09 decembrie 2021 Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată (numărul cadastral, 7801113.624)
  8. DECIZIE nr. 15/23 din 09 decembrie 2021 Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată (numărul cadastral, 7801113.623)
  9. DECIZIE nr. 15/22 din 09 decembrie 2021 Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată (numărul cadastral, 7801113.622)
  10. DECIZIE nr. 15/21 din 09 decembrie 2021 Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică din intravilanul localității


Sondaj Nou?

ANUNȚ! Concurs de ocupare a funcţiei vacante de administrator al Î.M ,,Soroceanca”.

Primarul  mun. Soroca  anunţă  concurs  de  ocupare  a  funcţiei  vacante  de  a

ANUNŢ! Concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul proprietății funciare din cadrul Primăriei mun. Soroca

Primarul municipiului Soroca anunță concurs de ocuparea funcției publice vacante

ANUNŢ! Concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist principal în domeniul relații cu publicul din cadrul Primăriei mun. Soroca

Primarul municipiului Soroca anunță concurs de ocuparea funcției publice vacante

În atenția apicultorilor din mun. Soroca...

Primăria mun. Soroca aduce la cunoștința apicultorilor de pe teritoriul orașului

Bugetarea participativa