Site-ul oficial Soroca

ANUNȚ! LICITAȚIE „CU STRIGARE”

2023-05-23 00:00:00

Primăria mun. Soroca anunță pentru data de 06 iunie 2023, ora 10:00, în incinta Primăriei mun.  Soroca, str. Stefan cel Mare, 5, etajul 4, biroul 414 licitație „cu strigare”  privind vânzarea-cumpărarea;

- Lotul I – metal uzat (transport auto și tehnica specială), gradul de uzură la toate mijloacele fixe propuse este de 100% conform raportului de expertiză, masa estimativă a lotului este de 34000,0 kg, prețul inițial de expunere constituie 4 lei/kg in sumă de 136000 lei.

Suma și masa Lotului expus la licitație este estimativă, marja de eroare constituie +/- 10%. Greutatea și prețul final vor fi stabilite la momentul transmiterii bunurilor de comisia de primire-predare, constituită din reprezentanții vânzătorului și cumpărătorului. Totodată ofertantul va asigura evacuarea metalului uzat din cont propriu, precum și serviciile de cântărirea a acestuia.

- Lotul II unitatea de transport AUTO – VOLVO S40, anul fabricării 1995, nr. de înmatriculare SR PS-001, prețul inițial 12000 lei.

Termenul de achitare a prețului lotului adjudecat este de 10 zile, din data semnării procesului-verbal privind rezultatele licitării.

Mărimea acontului este de 10% din prețul de expunere a lotului solicitat și se achită pentru fiecare lot separat, iar în destinația plății se va indica numărul lotului solicitat.

Acontul în mărimea de 10% din prețul inițial va fi achitat de participanții pe contul de decontare: - Primăria Soroca IDNO 1007601001514, IBAN: MD63TRPCDQ518490A00837AA, Contul 226611, Banca-MF-TR Nord-Soroca.

Taxa de participare va fi achitată în mărime de 2500 lei pentru persoane fizice, 5000 lei pentru persoane juridice la contul de decontare: Primăria Soroca IDNO: 1007601001514, IBAN: MD34TRGDAI14221178010000, Contul 226611, Banca-MF-TR Nord-Soroca.

 

Câștigătorul va fi ofertantul cu cel mai mare preț propus autorității contractante.

 

Solicitanții vor prezenta, până la data de 05 iunie 2023, ora 16:00, cererile de participare conform modelului din anexa nr. 1 la Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136/2009, documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, precum și actele care confirmă achitarea acontului și a taxei de participare la licitație, procura, în cazul participării prin reprezentanți.

 

Pentru informații suplimentare referitor la modul de desfășurarea a licitației, precum examinarea la fața locului a bunurilor expuse la licitație, vă adresați pe adresa: mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, bir. 415, de luni până vineri între orele 09.00-16.00, tel: 0230-22094.