Site-ul oficial Soroca

Condiţii naturale

Clima:
Predomină vînturile nord-est. Rata medie anuală a precipitaţiilor cad în perioada aprilie – septembrie. Sînt frecvente îngheţurile tîrzii primăvara şi cele timpurii toamna.


Unităţi de relief:
Platoul Moldovei, malul drept al rîului Nistru, povîrniş şi cămpie a Moldovei de Nord. Înălţimea Moldovei Centrale, cu un relief specific compus.

Zăcăminte:
Nisip, prundiş, piatră, substanţe utile
nemeralifere.

Suprafaţa
Împădurită: 12 la sută
Rezervaţii: La intrarea în oraş – „Peştera lui Bechir”.