Site-ul oficial Soroca

Ședinţa extraordinară a Consiliului municipal Soroca din 12 ianuarie 2023

2023-01-06 00:00:00

Joi, 12 ianuarie 2023, cu începere de la ora, 10.00, în sala în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la corelarea şi modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pe anul 2023 cu Legea Bugetului de Stat

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea deciziei de participare în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă şi sanitaţie în Moldova” şi a condiţiilor ce urmează a fi realizate

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea cererii de chemare în judecată înaintată de administratorul ÎM „DGLC Soroca”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la concedierea din funcţie a administratorului ÎM „Direcţia Gospodăriei Locativ-Comunale Soroca”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea planului geometric modificat bunului imobil cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 21/6 din 12.12.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat cu nr. 1304/OT9-335 din 06.12.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la iniţierea lucrărilor de corectare a erorilor în planul cadastral cu nr. xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea cererii înaintate de cet. xxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni de interes comunitar pentru anul 2023

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

         Coraportor:  Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din mun. Soroca pentru anii 2023-2025

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 11.01.2023, ora 15.30, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

11.01.2023, ora 13.00, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

 11.01.2023, ora 13.30, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

 În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.