Site-ul oficial Soroca

Ședinţa extraordinară a Consiliului municipal Soroca din 20 septembrie 2023

2023-09-14 00:00:00

Miercuri, 20 septembrie 2023, cu începere de la ora, 10.00, în sala în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2023

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Audierea Raportului privind executarea bugetului Primăriei Soroca pentru I semestru al anului 2023

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la casarea unor mijloace fixe uzate

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor pentru constituirea organelor electroale

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Vladimir Caldare, specialist principal

 1. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului municipal Soroca în instanțele judecătorești, organele de urmărire penală, instituții și organizații de stat şi obștești

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str-la Turghenev, xxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Artelelor, xxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Mitropolitul Gurev, xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 12/17.14 din 30.07.2021

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la anularea rezultatelor licitației cu strigare din 04.08.2023

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 26/57 din 10.08.202 „Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. xxxxxxxxxxxx”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă AO „Organizaţia veteranilor de război şi muncă din Soroca”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la defrişarea arborilor din spaţiile verzi ale mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea şi cofinanţarea grantului oferit de către Instituţia Publică „Oficiul Naţional de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” pentru implementarea proiectului „Extinderea sistemului de management al deşeurilor din mun. Soroca”

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, director IP CDLP

 1. Cu privire la încetarea activităţii Centrului de zi „Acasă”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea numărului suplimentar de ore didactice pentru conducătorii instituţiilor din subordinea Primăriei mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valentina Senco, specialist principal   

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 25/7 din 24.05.2023

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la darea în locaţiune a încăperii din str. M. Malamud, 30, Fundaţiei de Binefacere „Caritas Moldova”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la folosirea denumirii unităţii administrativ-teritoriale

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent construcției private cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxx

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea donaţiei oferite de către Primăria municipiului Bistriţa pentru implementarea proiectului „Condiţii mai bune de agrement prin amenajarea unui teren de joacă în parcul din preajma Cetăţii Soroca”

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, director IP CDLP

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 

18.09.2023, ora 13.30, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

15.09.2023, ora 14.00, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

18.09.2023, ora 14.30, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.