Site-ul oficial Soroca

Ședinţa extraordinară a Consiliului municipal Soroca din 22 noiembrie 2022

2022-11-16 00:00:00

Marți, 22 noiembrie 2022, cu începere de la ora, 10.00, în sala în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la corelarea şi modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar  

 1. Cu privire la aprobarea numărului suplimentar de ore didactice pentru conducătorii instituţiilor din subordinea Primăriei mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. 4. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 7/20 din 25.09.2020

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 19/50 din 13.10.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenului aferent bisericii cu nr. cadastral XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile înaintate de cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile înaintate de cet. XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea divizării bunului imobil din str. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la iniţierea lucrărilor de corectare a erorilor comise în procesul măsurărilor masive

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise în titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. SXXXXX cu nr. cadastral XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la defrişarea arborilor din spaţiile verzi ale mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Zinaida Captari, specialist

 1. Cu privire la suspendarea temporară a plăţii indemnizaţiei unice la naşterea copilului.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 

17.11.2022, ora 13.30, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

18.11.2022, ora 14.00, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială

18.11.2022, ora 13.30, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

 În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.