Официальный сайт примарии Сорока

  1. DECIZIE nr. 6/45 din 10 mai 2024 Cu privire la modificarea deciziei nr. 4/4 din 01.03.2024 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru personalul din cadrul aparatului Primăriei mun. Soroca”
  2. DECIZIE nr. 6/44 din 10 mai 2024 Cu privire la acordarea sporului pentru consolidarea capacităţilor profesionale funcţionarilor publici din cadrul aparatului Primăriei mun. Soroca
  3. DECIZIE nr. 6/43 din 10 mai 2024 Cu privire la modificarea capitalului social al ÎM „DGLC Soroca” prin majorare
  4. DECIZIE nr. 6/42 din 10 mai 2024 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea serviciilor de salvare acvatică a Stației (posturilor) de Salvare pe Apă din municipiul Soroca în redacție nouă
  5. DECIZIE nr. 6/41 din 10 mai 2024 Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică din intravilanul localității
  6. DECIZIE nr. 6/40 din 10 mai 2024 Cu privire la examinarea răspunsului parvenit la cererea prealabilă înaintată către SA„ Regia Apă Canal Soroca”
  7. DECIZIE nr. 6/39 din 10 mai 2024 Cu privire la înregistrarea contractului de schimb de terenuri destinat construcției stației de epurare
  8. DECIZIE nr. 6/38 din 10 mai 2024 Cu privire la schimbare a destinației și modului de folosință a terenului cu nr. cadastral 7857210.028
  9. DECIZIE nr. 6/37 din 10 mai 2024 Cu privire la semnarea Convenţiei UE a Primarilor pentru Climă şi Energie
  10. DECIZIE nr. 6/36 din 10 mai 2024 Cu privire la stabilirea relaţiilor contractuale de locaţiune funciară a terenului conform cererii adresate de S.C. „Barcovschi și Covali” S.R.L.ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONSULTĂRILOR PUBLICE A PROIECTELOR DE DECIZII

Primăria municipiului Soroca invită cetățenii să participe la consultări publice

COMUNICAT INFORMATIV

Primăria mun. Soroca anunță pentru data de  28 iunie 2024, în incinta Primăriei

Învingătorul concursului la funcția publică temporar vacantă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SOROCA COMISIA DE CONCURS                              

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA CONCURS

                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SOROCA                            

Bugetarea participativa