Официальный сайт примарии Сорока

Comisii de specialitate

COMISIA

pentru buget, finanţe, dezvoltarea
social-economică, asistenţă socială

COMISIA

dezvoltarea infrastructurii
municipiului, amenajarea teritoriului, problemele funciare și protecția mediului

1. Cazac Aurelia - președinte 1. Cerari Robert       - președinte
2. Orbu Inga       - secretar  2. Ceban Alexandru - secretar
3. Postolati Ana 3. Tighineanu Lilian
4. Grosu Oxana 4. Lisnic Vladimir  
5. Pascari Alina 5. Grosu Marina
6. Toacă Ariadna 6. Sochirca Vitalii
7. Kazimirciuk Ecaterina      7. Ghimpu Valerii
8. Vasiutinschi Liudmila 8. Felișcan Victor
9. Posițanu Veronica 9. Maxim Valeriu
10. Bujor Ghenadie  
11. Mîțu Mihai  

COMISIA

de drept, educație, cultură, sport, tineret, problemele sociale, 

ocrotirea sănătății, ordine publică

                                                                            1. Strochin Eugeniu - președinte
                                                                            2. Tonofa Natalia      - secretar     
                                                                            3. Ojog Mihail
                                                                            4. Pasincovschii Verginia
                                                                            5. Tanas Diana
                                                                            6. Șestacov Lusina
                                                                             7. Spinei Victor