Официальный сайт примарии Сорока

  1. DECIZIE nr. 13/15 din 30 septembrie 2021 Cu privire la transmiterea în comodat a bunului imobil din str. Vasile Stroiescu, 44
  2. DECIZIE nr. 13/14 din 30 septembrie 2021 Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în arendă a unor bunuri imobile proprietate publică domeniul public al Consiliului municipal Soroca
  3. DECIZIE nr. 13/13 din 30 septembrie 2021 Cu privire la acordarea unor împuterniciri la capitolul administrării bunurilor pentru prelungirea contractelor de locaţiune pe un termen nou
  4. DECIZIE nr. 13/12 din 30 septembrie 2021 Cu privire la solicitarea de darea în folosință, prin contract de comodat a unor bunuri imobile, proprietate a Consiliului Raional Soroca
  5. DECIZIE nr. 13/11 din 30 septembrie 2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de informare și servicii pentru cetățeni şi a listei serviciilor prestate de acesta
  6. DECIZIE nr. 13/10 din 30 septembrie 2021 Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată din str. Ştefan cel Mare, 117 (numărul cadastral 7801120.190)
  7. DECIZIE nr. 13/9 din 30 septembrie 2021 Cu privire la decorarea sportivilor şi antrenorilor din mun. Soroca
  8. DECIZIE nr. 13/8.5 din 30 septembrie 2021 Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Bordian Ludmila
  9. DECIZIE nr. 13/8.4 din 30 septembrie 2021 Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Moscalenco Galina
  10. DECIZIE nr. 13/8.3 din 30 septembrie 2021 Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Chiroşca Raisa


Новый опрос?

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca din 28 octombrie 2021

Joi, 28 octombrie 2021, cu începere de la ora, 10.00, în sala  Palatului de Cult

ANUNȚ! LICITAȚIE „CU STRIGARE”

Primăria municipiului Soroca anunță pentru data 25.10.2021, ora 10.00, în incint

ANUNŢ! Concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul proprietății funciare din cadrul Primăriei mun. Soroca

Primarul municipiului Soroca anunță concurs de ocuparea funcției publice vacante

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONSULTĂRILOR PUBLICE A PROIECTELOR DE DECIZII

Primăria municipiului Soroca invită cetățenii să participe la consultări publice

Bugetarea participativa