Официальный сайт примарии Сорока

S-a realizat studiul tehnic pentru Studiul de fezabilitate...

20 May 2021
O nouă ședință de lucru cu reprezentanții Băncii Mondiale și Companiei SEURECA, care vor realiza Studiul de fezabilitate pentru construcția Stației de epurare, aceștea au informat conducerea municipiului Soroca că în colaborare cu SA Regia „Apă Canal” a fost efectuat studiul tehnic. În continuare urmează să fie realizat studiul sociologic, pentru a vedea care va fi impactul construcției Stației de epurare. Primarul mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a solicitat să fie examinate și posibilitățile de conectare la rețeaua de apeduct și canalizare a păturilor defavorizate.
Servicul de presă al primăriei mun. Soroca