Site-ul oficial Soroca

ANUNȚ! CONCURS DE OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE TEMPORAR VACANTE DE SPECIALIST PRINCIPAL ( DOMENIUL JURIDIC).

2023-03-16 00:00:00

Primarul municipiului Soroca anunță concurs de ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal ( domeniul juridic).

Scopul general al funcției: Asigurarea juridică a activității Primăriei mun. Soroca.

Sarcinile  de  bază  ale  funcției:  Asigurarea  reprezentării  Primăriei  în  caz  de mandatare  a Consiliului  municipal  în   instanța  de  judecată. Dirijează   elaborarea   actelor   Primăriei   și  a Consiliului municipal, avizarea actelor. Verificarea și acordarea vizelor de legalitate pentru  toate actele   administrative,  contractele   economice,  civile. Verificarea   legalității    procedurilor  de achiziții   publice.  Acordartea   asistenței   metodologice   și   juridice   Primarului,  consilierilor, funcționarilor primăriei, instituțiilor subordonate. Asigură constatarea  contravențiilor administrative.                                                                                                                                                                                            

Dosarele de participare la concurs  se primesc la sediul Primăria mun.Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, (etajul 4, biroul 419), tel: 067493318- Grabovschii Cristina, specialist principal.

Bibliografia concursului:

-  Constituția Republicii Moldova;

-  Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;

-  Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;

-  Codul  de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003;

-  Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice nr. 155/2011;

-  Legea privind  Codul de conduită a funcționarului public nr. 25/2002;

-  Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006;

-  Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;

-  Legea  privind actele normative nr. 100/2017;

-  Legea  privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016;

-  Legea  privind evaluarea integrității instituționale nr. 325/2013;

-  Legea  integrității nr. 82/2017;

-  Legea privind sistemul unitar de salarizare ăn sectorul bugetar nr. 279/2018;

- Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr. 199/2010;

-  Ноtărârea  Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public nr. 201 din 11.03.2009;

-  Hotărârea Guvernului privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr. 1123 din 14.12.2010;

Dosarul de participare la concurs va conţine :

Condițiile de participare la concurs: dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

     Data-limită de depunere a dosarelor este  12.04.2023.