Site-ul oficial Soroca

ANUNȚ! CONCURS DE OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DE CONTABIL-ȘEF

2023-09-04 00:00:00

Primarul municipiului Soroca anunță concurs de ocuparea funcției publice  vacante de contabil-șef.

Scopul general al funcției: Organizarea corectă a evidenței contabile și a utilizării mijloacelor bugetare a fondurilor fixe și a altor valori materiale.

Sarcinile  de  bază  ale  funcției: 

Dosarele de participare la concurs  se primesc la sediul Primăria mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, (etajul 4, biroul 419), tel: 067493318- Grabovschii Cristina, specialist principal.

 

Bibliografia concursului:

-  Constituția Republicii Moldova;

-  Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;

-  Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;

-  Codul  de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003;

-  Legea Contabilității nr. 287/2017;

-  Legea privind achizițiile publice;

-  Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice nr. 155/2011;

-  Legea privind  Codul de conduită a funcționarului public nr. 25/2002;

-  Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006;

-  Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;

-  Legea  privind actele normative nr. 100/2017;

-  Legea  privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016;

-  Legea  privind evaluarea integrității instituționale nr. 325/2013;

-  Legea  integrității nr. 82/2017;

-  Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 279/2018;

- Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr. 199/2010;

- Hotărârea de Guvern despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate,

   raportate la mijloacele fixe;

-  Ноtărârea  Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public nr. 201 din 11.03.2009;

-  Hotărârea Guvernului privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr. 1123 din 14.12.2010;

Dosarul de participare la concurs va conţine :

 - act de control al Inspecției Financiare s-au a altor organe de control/audit financiar de la ultimul loc de activitate în funcția de contabil-șef;
- certificatul medical;
- cazierul judiciar;

 

Condițiile de participare la concurs: dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

     Data-limită de depunere a dosarelor este  29.09.2023.