Site-ul oficial Soroca

COMUNICAT INFORMATIV

2023-08-22 00:00:00

Primăria mun. Soroca anunță pentru data de  11 septembrie 2023, în incinta Primăriei mun.  Soroca, str. Stefan cel Mare, 5, etajul 4, biroul 414:

1) licitație repetată  „cu reducere ” privind vânzarea-cumpărarea;

- Lotul I - ora 09.00 - metal uzat (transport auto și tehnica specială), gradul de uzură la toate mijloacele fixe propuse este de 100% conform raportului de expertiză, masa estimativă a lotului este de 34000,0 kg, prețul inițial de expunere constituie 4 lei/kg in sumă de 136000 lei.

Suma și masa Lotului expus la licitație este estimativă, marja de eroare constituie +/- 10%. Greutatea și prețul final vor fi stabilite la momentul transmiterii bunurilor de comisia de primire-predare, constituită din reprezentanții vânzătorului și cumpărătorului. Totodată ofertantul va asigura evacuarea metalului uzat din cont propriu, precum și serviciile de cântărirea a acestuia.

- Lotul II - ora 09.30 - unitatea de transport AUTO – VOLVO S40, anul fabricării 1995, nr. de înmatriculare SR PS-001, prețul inițial 12000 lei.

Taxa de participare pentru Lotul I și II  va fi achitată în mărime de 2500 lei pentru persoane fizice și juridice la contul de decontare: Primăria Soroca IDNO: 1007601001514, IBAN: MD34TRGDAI14221178010000, Contul 226611, Banca-MF-TR Nord-Soroca.

2) licitație repetată „cu strigare ”

- Lotul III - ora 10.30 - vânzarea-cumpărarea: construcția nefinalizată din str. Petru Rareș, f/n, mun. Soroca, cu nr. cadastral 7801118.589.01, suprafață 564,6 m.p. cu teren aferent nr. cadastral 7801118.589, suprafață 0,2387 ha, modul de folosință – pentru construcții. Prețul inițial 1577000 lei.

Taxa de participare pentru Lotul III va fi achitată în mărime de 10000 lei pentru persoane fizice și juridice la contul de decontare: Primăria Soroca IDNO: 1007601001514, IBAN: MD34TRGDAI14221178010000, Contul 226611, Banca-MF-TR Nord-Soroca.

Termenul de achitare este de 10 zile, din data semnării procesului-verbal privind rezultatele licitării.

Acontul în mărimea de 10% din prețul inițial va fi achitat de participanții pe contul de decontare: - Primăria Soroca IDNO 1007601001514, IBAN: MD63TRPCDQ518490A00837AA, Contul 226611, Banca-MF-TR Nord-Soroca.

Câștigătorul va fi ofertantul cu cel mai mare preț propus autorității contractante.

Solicitanții vor prezenta, până la data de 08 septembrie 2023, ora 16:00, cererile de participare conform modelului din anexa nr. 1 din Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136/2009, documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, precum și actele care confirmă achitarea acontului și a taxei de participare la licitație, procura, în cazul participării prin reprezentanți.

Pentru informații suplimentare referitor la modul de desfășurarea a licitației, precum examinarea la fața locului a bunului expus la licitație, vă adresați pe adresa: mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, bir. 415, de luni până vineri între orele 09.00-16.00, tel: 0(230)2-20-94.