Site-ul oficial Soroca

Ședinţa extraordinară a Consiliului municipal Soroca din 02 iunie 2021

2021-05-26 00:00:00

Miercuri, 02 iunie 2021, cu începere de la ora, 10.00, în sala  Palatului de Cultură, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la înaintarea candidaţilor la funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare din municipiul Soroca pentru alegerile parlamentare anticipate din 11.07.2021.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor:  Vladimir Caldare, specialist principal

Coraportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la repartizarea profitului net al societăţilor pe acţiuni şi întreprinderilor municipale din mun. Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor:  Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la crearea Unităţii de Implementare a Programului naţional de dezvoltare a oraşelor-poli de creştere în cadrul Primăriei mun. Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, specialist principal

 1. Cu privire la politica de pregătire și adoptare a Planului Multianual de Investiţii Capitale a Primăriei municipiului Soroca.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea contribuţiei financiare din cadrul Programului „Bugetare Participativă”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea participării în cadrul Proiectului de Dezvoltare Comunitară „Crearea noilor oportunități de agrement prin amenajarea spațiului public din strada Vasile Stroiescu mun. Soroca”, parte a Programului „Comunitatea Mea”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Dorina Lisnic, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea pct. 5 şi pct. 19 din Statutul ÎM „DGLC Soroca” în redacţie nouă.

 Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Adrian Rusu, şeful ÎM „DGLC Soroca

 1. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată din str. Ştefan cel Mare, 65 (numărul cadastral, 7801117.348).

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef

 1. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată din str. Grigore Vieru, 4 (numărul cadastral 7801112.251).

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă:

10.1. cet. Pilihovscaia Tatiana

10.2. cet. Cîrlan Grigore

10.3. cet. Cipovenco Anatolie

10.4. cet. Dutca Maria

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea planului cadastral din str. Ştefan cel Mare, 132, cu nr. 7801118693.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea planului cadastral din str. Ştefan cel Mare, 132, cu nr. cadastral 7801118694.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea planului cadastral din str. Ştefan cel Mare, 5a, cu nr. cadastral 7801111657.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal

 1. Privind iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică

regiunea străzii M. Malamud, 18.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal

 1. Cu privire la schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri proprietate publică a UAT.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 10/15 din 31.03.2021.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal   

 1. Cu privire la anunţarea licitaţiei privind vânzarea-cumpărarea unor bunuri imobile proprietate publică domeniul privat al Consiliului Municipal Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist principal

 

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 28.05.2021, ora 13,00, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

28.05.2021, ora 14.00, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

31.05.2021, ora 13.30, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.