Site-ul oficial Soroca

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca din 27 mai 2022

2022-05-20 00:00:00

Vineri, 27 mai 2022, cu începere de la ora, 10.00, în sala în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Audierea Raportului privind executarea bugetului Primăriei Soroca pentru anul 2021

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2022

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la casarea unor mijloace fixe uzate

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei C/m nr. 16/33 din 22.03.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea suportului pentru servicii stomatologice unor categorii de pensionari în mun. Soroca, în redacţie nouă”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Uretii Raisa

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Bujor Maria

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Zolotariova Nelea

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Rogojin Margareta

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Arama Nelea

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul municipal Soroca şi Centrul de Asistenţă Socială AO „Casa Speranţelor”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la solicitarea cu titlul gratuit a unor bunuri imobile de la Consiliul Raional Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea planului organizării accesului carosabil din str. Independenţei la bunul imobil proprietate privată din str-la Teilor, 1 (numărul cadastral 7801111.598)

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea planului organizării accesului carosabil din str. Independenţei la bunul imobil proprietate privată din str. Independenţei, 33a (numărul cadastral 7801111.672)

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat cu nr. 1304/OT9-149 din 26.04.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Valentina Senco, specialist principal

 1. Cu privire la anularea rezultatelor licitației din 04.04.2022 privind darea în arendă a sectorului de teren cu nr. cadastral 7801116.390

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 37/4 din 17.01.2019

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 10/15 din 31.03.2021

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 12/22 din 30.07.2021 „Cu privire la plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat cu nr. 1304/OT9-157 din 27.04.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat cu nr. 1304/OT9-150 din 26.04.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat cu nr. 1304/OT9-154 din 12.01.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la abrogarea sintagmei în decizia C/m nr. 16/19 din 22.03.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Eugeniu Coca, 18

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Valentin Rusu, 28 cet. Savițchi Iurie

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Bechir, 7, cet. Purici Evghenia

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str-la Busuiocului, 13

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la abrogarea deciziei C/m nr. 16/36 din 22.03.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la abrogarea deciziei C/m nr. 16/18 din 22.03.2022

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la abrogarea deciziei C/m nr. 7/27 din 25.09.2020

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la abrogarea deciziei C/m nr. 15/29 din 09.12.2021

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la acordarea unor împuterniciri la capitolul administrării bunurilor pentru prelungirea contractelor de locațiune

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea unui bun imobil proprietate publică cu nr. cadastral

      7801111698

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la renunțarea dreptului de a invoca accesiune asupra casei, proprietate privată din str. Voluntarilor, 17

            Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Bacău, 19, mun. Soroca

            Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren din str. Bucovinei, 7, cet. Moldovanu Vitalie

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la organizarea carosabilului a bunului imobil din str. Ștefan cel Mare, 127/3

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 9/3 din 02.02.2021 și aprobarea anexei nr. 1.1 a Statutului ÎM „DGLC Soroca”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la instituirea comisiei de transmitere-primire a mijloacelor fixe din

proiectul „Programul de Dezvoltare a Serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la divizarea terenului din str. Decebal, 28 cu nr. cadastral 7801113.522

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Nicolae Leşan, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Garajelor, 12, cet. Cebanu Alexandra

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Livezilor, 10, cet. Mîțu Natalia

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist principal

 1. Cu privire la delegarea împuternicirilor Primarului municipiului Soroca, dnei Pilipeţchi Lilia

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-155 din 27 aprilie 2022

          Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la raportul de activitate al ÎM „Soroceanca” pentru anul 2021

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Elena Pogorevici, şefa ÎM „Soroceanca”

 1. Cu privire la raportul de activitate al ÎM „Interproiect” pentru anul 2021

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Liviu Cuţescu, şeful ÎM „Interproiect”

 

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 

 24.05.2022, ora 13.30, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

25.05.2022, ora 13.30, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

26.05.2022, ora 13.30, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.