Site-ul oficial Soroca

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca din 28 iunie 2021

2021-06-22 00:00:00

Luni, 28 iunie 2021, cu începere de la ora, 10.00, în sala  Palatului de Cultură, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la casarea unor mijloace fixe uzate

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la casarea unor mijloace fixe de transport auto şi tehnicii speciale uzate

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la vânzarea unei unităţi de transport auto, proprietate publică, domeniu public al Primăriei mun. Soroca.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la modificarea Regulamentului de conferire a Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice, aprobat prin decizia C/m nr. 53/6 din 11.06.2015 şi expunerea lui în redacţie nouă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului municipal Soroca în instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală, instituţii şi organizaţii de stat obşteşti

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

         6.1. cet. Sacara Marcel

         6.2. cet. Staviţa Larisa

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Dorina Lisnic, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea planului geometric modificat din str. Ştefan cel Mare, 68, cu nr. cadastral 7801118145.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la aprobarea planului geometric modificat din str. Mihail Kogălniceanu, 20, cu nr. cadastral 7801111436

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Privind iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică regiunea străzii D. Cantemir, 32

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la aprobarea planului cadastral modificat din str. Vataman cu nr. cadastral 7801102190

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la aprobarea proiectului de amenajare a terenului condominiului blocului locativ amplasat pe str. A. Mateevici, 17, mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Poenelor, 10, cet. Carabinovici Svetlana

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit

         13.1. str. Cruzantemelor, 2, cet. Pşenicinîi Iacov

         13.2. str-la G. Cojbuc, 4, cet. Mansurova Olga

         13.3. str-la G. Cojbuc, 4, cet. Barladean Nina

13.4. str. Mioriţa, 19, cet. Lozan Tatiana

13.5. str. Mioriţa, 19, cet. Panas Natalia

         13.6. str. Tineretului, 20, cet. Gheorghiţa Anna

         13.7. str. Nicolae Gribov, 10, cet. Hlopeanicov Tatiana

         13.8. str-la Domniţa Ruxanda, 2, cet. Brighidin Vera

         13.9. str-la Muncii, 15, cet. Prisăcaru Nicolae

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la executarea Hotărârii judecătoreşti din 21.02.2018 şi transmiterea terenului aferent încăperii locuibile din str. V. Stroescu, 72, cet. Zubati Axenia

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

24.06.2021, ora 13,30, biroul nr. 414  - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

25.06.2021, ora 13.30, biroul nr. 414 -  Comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.