Site-ul oficial Soroca

Ședinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca din 30 iulie 2021

2021-07-23 00:00:00

Vineri, 30 iulie 2021, cu începere de la ora, 10.00, în sala  Palatului de Cultură, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la modificarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2021.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la casarea unor mijloace fixe uzate

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la casarea unor mijloace fixe de transport auto şi tehnicii speciale uzate

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la vânzarea unei unităţi de transport auto, proprietate publică, domeniu public al Primăriei mun. Soroca.

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la modificarea Regulamentului de conferire a Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice, aprobat prin decizia C/m nr. 53/6 din 11.06.2015 şi expunerea lui în redacţie nouă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar

 1. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului municipal Soroca în instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală, instituţii şi organizaţii de stat obşteşti

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ina Barbaroş, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

         7.1. cet. Sacara Marcel

         7.2. cet. Staviţa Larisa

         7.3. cet. Mazniuc Petru

         7.4. cet. Matcovschii Nicolai

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Dorina Lisnic, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea grantului oferit de către Reprezentanţa Fundaţiei Solidarity Fund PL în Moldova pentru Unitatea de Implementare a Programului Naţional de dezvoltare a oraşelor-poli de creştere în cadrul Primăriei mun. Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Dorina Lisnic, specialist principal

 1. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de BM „Mihail Sadoveanu”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Viorica Gaja, directorul BM „Mihail Sadoveanu”

 1. Cu privire la aprobarea planului geometric modificat din str. Ştefan cel Mare, 68, cu nr. cadastral 7801118145

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la aprobarea planului geometric modificat din str. Mihail Kogălniceanu, 20, cu nr. cadastral 7801111436

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Privind iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică regiunea străzii D. Cantemir, 32

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la aprobarea planului cadastral modificat din str. Vataman cu nr. cadastral 7801102190

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la aprobarea proiectului de amenajare a terenului condominiului blocului locativ amplasat pe str. A. Mateevici, 17, mun. Soroca

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Poenelor, 10, cet. Carabinovici Svetlana

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit

         17.1. str. Cruzantemelor, 2, cet. Pşenicinîi Iacov

         17.2. str-la G. Cojbuc, 4, cet. Mansurova Olga

         17.3. str-la G. Cojbuc, 4, cet. Barladean Nina

17.4. str. Mioriţa, 19, cet. Lozan Tatiana

17.5. str. Mioriţa, 19, cet. Panas Natalia

         17.6. str. Tineretului, 20, cet. Gheorghiţa Anna

         17.7. str. Nicolae Gribov, 10, cet. Hlopeanicov Tatiana

         17.8. str-la Domniţa Ruxanda, 2, cet. Brighidin Vera

         17.9. str-la Muncii, 15, cet. Prisăcaru Nicolae

         17.10. str. Fîntîniţei, 30, cet. Ceban Irina

         17.11. str. Independenţei, 2, cet. Sereda Nadejda

         17.12. str-la Aluniş, 4, cet. Onuţă Parascovia

         17.13. str. Romaniţei, 9 a, cet. Ţîmbalistru Fiodor

         17.14. str. Barbu Lăutaru, 9 a, cet. Coţaga Ivan

         17.15. str. Igor Mînăscurtă, 53, cet. Rotari Ion

         17.16. str. Arţarilor, 20, cet. Ţapu Mihail

         17.17. str. Dumbravelor, 24, cet. Cazac Ivan

         17.18. str. Acad. Pavlov, 17, cet. Lipa Valeri

         17.19. str. Traian, 10, cet. Demenev Vasilii

         17.20. str. Iurie Levandovschi, 8, cet. Muntean Ecaterina

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la executarea Hotărârii judecătoreşti din 21.02.2018 şi transmiterea terenului aferent încăperii locuibile din str. V. Stroescu, 72, cet. Zubati Axenia

         Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la acordarea unor împuterniciri la capitolul administrării bunurilor pentru reîncheierea contractelor de locaţiune

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la schimbarea modului de folosinţă a terenului cu numărul cadastral 7801118332 din str. D. Cantemir, 7.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la anunţarea licitaţiei privind darea în arendă a unor bunuri imobile proprietate publică domeniul public al Consiliului municipal Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Andrei Brighidin, specialist

 1. Cu privire la plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar.

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 27.07.2021, ora 13.30, biroul nr. 414 - Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

28.07.2021, ora 13,30, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

27.07.2021, ora 10.00, biroul nr. 417  - comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.